Лого на Мастер Финанс АД

Съобщение oт
МАСТЕР ФИНАНС АД

На 23.06.2021г. бяхме уведомени за заблуждаваща реклама в интернет сайтове: bazaar.bg; zor.bg и olx.bg за предоставяне на бързи потребителски кредити от името на дружеството ни Мастер Финанс АД.

След справка във въпросните сайтове установихме, че действително от името на дружеството се рекламира предоставяне на подобни услуги - бързи потребителки кредити от неизвестни за нас лица.

Посочените лица неправомерно използват името и данните на Мастер Финанс АД - номерът на регистрационният документ получен от БНБ и ЕИК. За връзка са посочени интернет страница, която дружеството ни не поддържа, неверен адрес и телефонен номера за връзка, който не е на наш служител. На посочените номера, след позвъняване не се обажда никой, което очевидно е с цел евентуалните клиенти да се свържат посредством посочения адрес.

За нас е очевидно, че с посочените действия неизвестни за нас лица създават, поддържат и използват заблуждение в неограничен кръг лица, като използвайки неопитността или неосведомеността на пострадалите лица целят да получат неправомерни облаги чрез измама.

С настоящото Ви уведомяваме, че дружеството ни не отпуска потребителски кредити онлайн чрез интернет сайтове, а единствено и само в офиса на дружеството, който е обявен в ТР и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията и в регистъра на  БНБ.

Кандидатстването за отпускане на кредити става след лично явяване на кредитополучателите и подаване на заявление в офиса, а отпускането на кредити се извършва след предварително проучване и одобряване, което не се извършва онлайн, а единствено и само в офиса на дружеството от оторизирани служители.

 

За установените случай на измама дружеството ни е сезирало органите на МВР.

МАСТЕР ФИНАНС АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 92, ет.3, офис 3, вписано в ТР и РЮЛНЦ с ЕИК 201289474, дружеството вписано като финансова институция в Регистъра по чл.3 ал.2 от Закона за кредитните институции със Заповед № РД22-0201/02.02.2011г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, Удостоверение № BGR00225, представлявано от Боряна Колева Господинова - Изпълнителен директор, телефон за връзка: 0885388444